TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Kế hoạch học lại đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2019

15/05/2019

Để tạo điều kiện cho sinh viên còn thiếu điểm học phần (Môn học) chuẩn bị cho việc xét, thi lại tốt nghiệp năm 2019, các Khoa chuyên môn trong nhà trường tổ chức học lại cụ thể như sau:

– Kế hoạch học lại của Khoa Thiết kế thời trang  Xem chi tiết

– Kế hoạch học lại của Khoa Cơ Điện  Xem chi tiết

– Kế hoạch học lại của Khoa Ngoại ngữ – Tin học  Xem chi tiết

– Kế hoạch học lại của Khoa Công nghệ Dệt may  Xem chi tiết

– Kế hoạch học lại của Khoa Kinh tế  Xem chi tiết