TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Kế hoạch học lại hè 2019, của nhà trường và các Khoa

20/06/2019

– Kế hoạch học lại hè của Khoa Thiết kế thời trang  Xem chi tiết

– Kế hoạch học lại hè Khoa Cơ Điện  Xem chi tiết

– Kế hoạch học lại hè Khoa Ngoại ngữ – Tin học  Xem chi tiết

– Kế hoạch học lại hè Khoa Công nghệ Dệt may  Xem chi tiết

– Kế hoạch học lại hè Khoa Kinh tế  Xem chi tiết

Tải file