TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Dấu ấn thanh xuân”

16/06/2020

  • Nhận bài và đăng bài: Từ ngày 11/06/2020 đến hết ngày 19/06/2020
  • Kết thúc bình chọn: 23/06/2020
  • Công bố kết quả: 24/06/2020

 

Tải file