TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

KHOA CƠ ĐIỆN – Ô TÔ

1. GIỚI THIỆU KHOA CƠ ĐIỆN – Ô TÔ

Khoa Cơ Điện – Ô Tô, Trường Cao đẳng Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, được hình thành từ Ban nghề Cơ điện thành lập từ năm 1978. Trước đây, Khoa tổ chức đào tạo 2 ngành Khai thác, sửa chữa thiết bị may công nghiệp và Điện công nghiệp & dân dụng để phục vụ cho các doanh nghiệp may ở các tỉnh phía nam của tập đoàn Dệt May Việt Nam và các địa phương.

Theo chủ trương đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, Khoa tổ chức mở thêm các ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.

Ngoài ra Khoa còn tổ chức các lớp ngắn hạn cho các cá nhân, các chương trình bồi dưỡng, chuyên đề cho cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp về thiết bị may và điện góp phần chuẩn hóa độ ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật.

Đội ngũ giảng viên và nhân viên trong Khoa ngày càng phát triển, đến nay 100% giảng viên có trình độ đại học và sau đại học.

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA CƠ ĐIỆN – Ô TÔ

– Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Ngọc Hiển

– Phó trưởng khoa: Ths. Ngô Thanh Nhân

2.1. Bộ môn Điện – Điện tử:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
2 Lữ Thái Hòa Thạc sĩ Trưởng Bộ môn
3 Trần Thị Tuyết Nhung Thạc sĩ Giảng viên
4 Phạm Ngọc Hải Thạc sĩ Giảng viên

2.2. Bộ môn Cơ khí:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Lê Khương Duy Kỹ sư Trưởng Bộ môn
2 Nhan Hữu Tấn Thạc sĩ Giảng viên
3 Trần Trọng Hoàng Cử nhân Giảng viên
4 Nguyễn Tài Cử nhân Giảng viên
5 Lê Công Cử Cử nhân Giảng viên
6 Võ Xuân Phúc Kỹ sư Giảng viên
7 Ninh Cao Thanh Nhi Kỹ sư Giảng viên
8 Trần Minh Phát Kỹ sư Giảng viên
9 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Trưởng phòng Tuyên sinh – Truyền thông
Giảng viên kiêm nhiệm
10 Hồ Đức Ngọc Cử nhân Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
Giảng viên kiêm nhiệm
11 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng Tổ Quản trị
Giảng viên kiêm nhiệm