TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Tài liệu học tập Khoa Cơ điện – Ô Tô

1. NGÀNH CNKT CƠ KHÍ

https://drive.google.com/drive/folders/1YJ93IJLLeDPzyRIqmMqOw2PsUTnVK5oS

 

2. NGÀNH CNKT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

https://drive.google.com/drive/folders/1MRKhRlRakLjbTkla3Wh-Q4hynBKI7DsA

 

3. NGÀNH CNKT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ (HỆ TRUNG CẤP):

https://drive.google.com/drive/folders/1wiTR-ZPgKEIA7pufVuKekVCTiGrE7IlY?usp=sharing

 

4. NGÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY

https://drive.google.com/drive/folders/14LA0mR8s472tKd2F3sBemCShqlzCBQ_s

 

5. NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ: (HỆ TRUNG CẤP):

https://drive.google.com/drive/folders/159iOffvFA3bF1fselFDJxZqf6yD4gw_f?usp=sharing

 

6. NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (HỆ TRUNG CẤP):

https://drive.google.com/drive/folders/19V2u3C_25gUtNERVjtYfUESX_stvhO-c

 

7. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ ( HỆ TRUNG CẤP):
https://drive.google.com/drive/folders/1KccNcgh6y60AEYOiPWsBaSwm0yR3-mMy?usp=sharing

8. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ ( HỆ CAO ĐẲNG):

https://drive.google.com/drive/folders/1Y8Bf0a8N6VpSgvaJjwtC6MTTsgjNTqe1?usp=sharing

9. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (HỆ LIÊN THÔNG):
https://drive.google.com/drive/folders/1-Aj4ttU6AdReZVRfTrpxNwEV19EnC0C7?usp=sharing