TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Tài liệu học tập khoa Cơ điện

1. Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

https://drive.google.com/drive/folders/1YJ93IJLLeDPzyRIqmMqOw2PsUTnVK5oS

 

2. Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (Hệ cao đẳng)

https://drive.google.com/drive/folders/1MRKhRlRakLjbTkla3Wh-Q4hynBKI7DsA

 

3. Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (Hệ Trung cấp)

https://drive.google.com/drive/folders/1wiTR-ZPgKEIA7pufVuKekVCTiGrE7IlY

 

4. Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

https://drive.google.com/drive/folders/159iOffvFA3bF1fselFDJxZqf6yD4gw_f

 

5. Ngành ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

https://drive.google.com/drive/folders/19V2u3C_25gUtNERVjtYfUESX_stvhO-c

 

6. Ngành SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY