TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA CƠ ĐIỆN

– Trưởng khoa: Ths. Phạm Ngọc Hải

Bộ môn Điện – Điện tử:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Phạm Ngọc Hải Thạc sĩ Trưởng Khoa 
2 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Trưởng Khoa Ngoại ngữ – Tin học
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Lữ Thái Hòa
Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Thị Tuyết Nhung Thạc sĩ Giảng viên
5 Bùi Quốc Phong Cao học Giảng viên

Bộ môn Cơ khí:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Hồ Đức Ngọc Cử nhân Trưởng phòng Quản trị – Thiết bị
Giảng viên kiêm nhiệm
2 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó trưởng phòng Công tác HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng Tổ Quản trị
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Nhan Hữu Tấn Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Trọng Hoàng Cử nhân Giảng viên
6 Nguyễn Tài Cử nhân Giảng viên
7 Lê Công Cử Cử nhân Giảng viên