TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Văn Phòng Khoa Công Nghệ Dệt May
Trường Cao đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 206 427
Email: khoacndm@vetc.edu.vn

EMAIL

Gửi đến chúng tôi