TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ DỆT MAY

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – BÀI VIẾT
1. “Ứng dụng mô hình đào tạo kép vào việc đào tạo sinh viên hệ cao đẳng Công nghệ sợi dệt tại trường CĐKTK- KT Vinatex TP.HCM”
2. “Giải pháp nâng cao tính chủ động tích cực của HSSV trong việc tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện tay nghề”
3. “Ứng dụng cữ gá lắp, phom rập cải tiến vào học phần kỹ thuật may I”
4. “Xây dựng sổ tay người chuyền trưởng trong dây chuyền may”
5. “Khảo sát thực tiễn sản xuất, xây dựng nội dung và phương pháp giảng dạy học phần Chuẩn bị sản xuất về công nghệ tại Trường CĐ Kinh Tế – Kỹ Thuật Vinatex Tp.HCM”
6. “Cải tiến Phương pháp giảng dạy môn chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu – công nghệ”.
7. “Một số giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng SV sau khi tốt nghiệp làm việc trái ngành nghề”.
8. “Hiệu quả của mô hình đào tạo kép ngành công nghệ sợi dệt”
9. “Xây dựng phòng học chuyên môn cho công tác chuẩn bị sản xuất ngành may” và “Thực hiện 5S tại xưởng may 7 và 8”
10. “Nghiên cứu ảnh hưởngcủa mật độ sợi ngang đến tính chất cơ lý của khăn tre pha bông”; 11. “Nghiên cứu ứng dụng đường may vắt vào tà áo dài đồng phục HS”;
12. “Sự thay đổi độ co của vải polyeste sau khi xử lý kiềm”;
13. “Ứng dụng CHITOSAN Việt nam trong việc nâng cao khả năng nhuộm màu của vải bông”;
14. “Cố vấn học tập trong đào tạo theo học chế tín chỉ”
15. “ Xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu ngành công nghệ dệt”

nghien-cuu-khoa-hoc