TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ DỆT MAY

– Trưởng khoa: Ths. Lê Thị Thu Nguyệt
– Phó Trưởng khoa: Ncs. Lưu Thị Lan
– Bảo trì thiết bị: Nguyễn Phú Lâm
– Kỹ thuật viên: Phan Thị Mỹ Dung

Bộ môn Kỹ thuật may:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Trương Thị Dịu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Thị Lan Hương Thạc sĩ Giảng viên
3 Trương Ngọc Lan Thạc sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Thị Thanh Phúc Thạc sĩ Giảng viên
5 Trương Thị Thúy Lan Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
6 Nguyễn Thị Mỹ Thơ Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
7 Đỗ Thị Mai Lan Thạc sĩ Giảng viên
8 Lê Hoàng Phượng Thạc sĩ Giảng viên


Bộ môn Công nghệ may:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM / HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Lưu Thị Lan NCS Phó trưởng khoa
2 Nguyễn Ngọc Hiển Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Lê Thị Thu Nguyệt Thạc sĩ Trưởng khoa
4 Đổng Thị Phương Lan Kỹ sư Giảng viên
5 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Kỹ sư Giảng viên
6 Nguyễn Trần Thị Diễm Hiền Thạc sĩ Giảng viên
7 Đinh Thị Thu Thủy Thạc sĩ Giảng viên
8 Đào Thị Hồng Vân Thạc sĩ Giảng viên
9 Lê Hồng Hạnh Thạc sĩ Giảng viên


Bộ môn Công nghệ Sợi dệt:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM / HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Lê Hoàng Thanh Thạc sĩ Giảng viên
2 Nguyễn Thị Diễm Châu Thạc sĩ Giảng viên
3 Ngô Văn Cố Tiến sĩ Giảng viên
4 Vy Đình Tâm Thạc sĩ
Giảng viên Kiêm nhiệm