TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA KINH TẾ

1. Cao đẳng:
– Quản tri kinh doanh tổng hợp

– Kế toán

– Quản trị dịch vụ du lịch  và lữ hành

– Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

2. Trung cấp:
– Quản lý doanh nghiệp

3. Các chuyên đề ngắn hạn:

– Khai báo  thuế

– Kế toán Excell

– Soạn thảo văn bản

– Kỹ năng chuẩn bị công việc và phỏng vấn tìm việc

– Kỹ năng mềm trong quản lý

– Quản lý nguyên vật liệu ngành sợi dệt

– Lãnh đạo, điều hành thực hành