TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA KINH TẾ

1. Cao đẳng:
– Quản tri kinh doanh
– Quản tri kinh doanh Xuất nhập khẩu
– Digital Marketing
– Kế toán
– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
– Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
2. Trung cấp:
– Quản tri kinh doanh
– Kế toán doanh nghiệp
3. Các chuyên đề ngắn hạn:
– Thực hành khai báo thuế
– Kế toán Excell
– Soạn thảo văn bản
– Kỹ năng quản lý điều hành
– Kỹ năng mềm trong quản lý
– Kỹ thuật cắt tỉa
– Kỹ năng thuyết trình và nói chuyện trước đám đông
– Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
– Kỹ năng pha chế đồ uống