TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

KHOA KINH TẾ

1. GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ

Khoa Kinh tế được thành lập từ việc xác nhập 2 Khoa Tài chính – Kế toán và Khoa Quản trị kinh doanh

Với số lượng chỉ vài giáo viên khi mới thành lập, đến nay Khoa đã có một đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học có trình độ cao, 100% Giảng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên, có kinh nghiệm chuyên môn và giảng dạy, trong đó 75% giảng viên Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cao học chuyên ngành.

Cùng với sự phát triển đi lên của Trường Cao Đẳng Công nghệ TP.HCM, Khoa Kinh tế đã và đang từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức về kinh tế, có khả năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đó vào trong thực tiễn sản xuất, góp phần vào việc phát triển kinh tế đất nước.

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KINH TẾ

– Trưởng khoa: Mai Thị Thảo

Bộ môn Tài chính – Kế toán:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Thúy An Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Lê Thị Tuyết Thạc sĩ Giảng viên
3 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân

Trưởng phòng Tài chính – Kế toán   

Giảng viên kiêm nhiệm

Bộ môn Quản trị kinh doanh:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Văn Nhàn Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Mai Thị Thảo Cử nhân Trưởng khoa
3 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ Trưởng phòng Đào tạo
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Huỳnh Văn Triệu Vỹ Thạc sĩ Giảng viên