TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ – DU LỊCH

1. GIỚI THIỆU KHOA KINH TẾ – DU LỊCH

Khoa Kinh tế – Du lịch,Trường Cao Đẳng Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (tên cũ: Trường Cao Đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh) được thành lập trên cơ sở  xác nhập 2 Khoa Tài chính – Kế toán và Khoa Quản trị kinh doanh

Với số lượng chỉ vài giáo viên khi mới thành lập, đến nay Khoa đã có một đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học có trình độ cao, 100% Giảng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành trở lên, có kinh nghiệm chuyên môn và giảng dạy.

Cùng với sự phát triển đi lên của Trường Cao Đẳng Công nghệ TP.HCM, Khoa Kinh tế – Du lịch đã và đang từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò của mình trong việc đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức về kinh tế, có khả năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức đó vào trong thực tiễn sản xuất, góp phần vào việc phát triển kinh tế đất nước.

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA KINH TẾ – DU LỊCH

Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa: Ths. Trần Hoài Nam

Phó Trưởng khoa: CN. Mai Thị Thảo

Bộ môn Tài chính – Kế toán:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Thúy An Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Lê Thị Tuyết Thạc sĩ Giảng viên
3 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân Trưởng phòng Tài chính – Kế toán; Kế toán Trưởng

Bộ môn Quản trị – Du lịch:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Văn Nhàn Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Mai Thị Thảo Cử nhân Phó trưởng khoa, phụ trách khoa
3 Nguyễn Ngọc Hiển Thạc sĩ Hiệu trường
4 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ Trưởng phòng Đào tạo Giảng viên kiêm nhiệm
5 Nguyễn Lưu Nguyên Thạc sĩ Giảng viên
6 Lê Thị Diễm My Cử nhân Giảng viên
7 Lê Hồng Hạnh Thạc sĩ Giảng viên
8 Nguyễn Thị Lan Hương Thạc sĩ Giảng viên
9 Phạm Chánh Thịnh NCS Giảng viên