TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Tài liệu học tập khoa Kinh tế

1. Ngành KẾ TOÁN

https://drive.google.com/drive/folders/1G4UWtnl9jBBb4mOO8afJejyxAA1gIAad?usp=sharing

 

2. Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (Hệ Cao đẳng)

https://drive.google.com/drive/folders/1A9so9v-L2Wq3UNE8h8My46NNO-9BT4-h?usp=sharing

 

Hệ liện thông từ Trung cấp lên cao đẳng

https://drive.google.com/drive/folders/1skDpnqybeTLbEc_Y9Sd2oHNrgFSqcpGP

 

3. Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (Hệ Trung cấp)

https://drive.google.com/drive/folders/11BfvIXAz9L2ZPpXrIcRVnrSssYPiz_4W

 

4. Ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

https://drive.google.com/drive/folders/1zj1EelczPmVQy4fhwBjxU-k6oKGpAsHn?usp=sharing

 

5. Ngành QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

https://drive.google.com/drive/folders/1BqHFF6WfJTwZ5H9kck3y9ncwJVk-5xLg?usp=sharing

 

6. Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU