TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA NGOẠI NGỮ TIN HỌC

  • Cao đẳng:

– Công nghệ thông tin

– Quản trị mạng máy tính

– Thiết kế đồ hoạ

– Tiếng Anh

– Tiếng Nhật

– Tiếng Hàn Quốc

  • Trung cấp:

– Công nghệ thông tin

– Thiết kế đồ hoạ

– Tin học văn phòng

– Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Giảng dạy môn Tiếng Anh và Tin học cho tất cả các ngành, hệ đào tạo.

Các chuyên đề ngắn hạn về:

– Tiếng Anh

– Tiếng Nhật

– Tiếng Hàn Quốc

– Tin học văn phòng

– Lắp ráp bảo trì máy tính

– Tổ chức ôn và thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, Nâng cao