TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Văn phòng Khoa Ngoại ngữ – Tin học
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 206 428
Email: khoannth@vetc.edu.vn

EMAIL

Gửi đến chúng tôi