TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

Trưởng khoa: Ths. Ngô Thanh Nhân

Phó trưởng khoa: Ths. Cao Minh Nam

Phó trưởng khoa: Ths Nguyễn Ngọc Lan

1. Bộ môn Tin học:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Võ Thị Thục Hà Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Nguyễn Ngọc Lan Thạc sĩ Phó trưởng khoa
Giám đốc trung tâm Ngoại ngữ – Tin học
3 Lê Thị Thu Cử nhân Giảng viên
4 Lê Nguyễn Băng Châu Thạc sĩ Giảng viên

2. Bộ môn Ngoại ngữ:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Phan Nguyễn Huyền Châu Thạc sĩ Trưởng bộ môn
2 Trần Thị Phương Loan Thạc sĩ Giảng viên
3 Trần Văn Phong Cử nhân Giảng viên
4 Vũ Mai Hiếu Hạnh Cử nhân Giảng viên
5 Đỗ Quang Trung Cử nhân Giảng viên

3. Bộ môn Khoa học cơ bản:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Cao Minh Nam Thạc sĩ Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn
2  Hồ Ngọc Tiến Tiến sĩ Hiệu trưởng 
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Bùi Thị Thu Cúc Cử nhân Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Trần Đình Ánh Thạc sĩ Giảng viên
5  Phan Thị Thanh Tâm Thạc sĩ Giảng viên
6  Cao Thị Minh Duyên Thạc sĩ Giảng viên
7  Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
Giảng viên kiêm nhiệm
8 Phạm Thị Ngọc Hồng Thạc sĩ Giảng viên

4. Bộ môn Giáo dục Quốc phòng – Thể chất:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Cao Minh Nam Thạc sĩ Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn
 2 Bùi Ngọc Bốn Thạc sĩ Trưởng phòng công tác HSSV
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Nguyễn Văn Tân Thạc sĩ Giảng viên
4  Nguyễn Thanh Hùng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm

5. Tổ IT:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Ngọc Lan Thạc sĩ Phó trưởng khoa
Giám đốc trung tâm Ngoại ngữ – Tin học; Tổ trưởng