TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG

ĐÀO TẠO CHÍNH QUI CÁC BẬC:
– Cao đẳng ngành Thiết kế Thời trang
– Cao đẳng Công nghệ may
– Cao đẳng Công nghệ sợi dệt
– Trung cấp May thời trang

ĐÀO TẠO NGẮN HẠN:

1. Công nghệ sản xuất và Kiểm tra chất lượng vải
2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm
3. Kỹ thuật chuyền
4. Kiểm soát chất lượng chuyền may
5. Quản lý đơn hàng
6. Quản lý sản xuất ngành may
7. Quản lý thao tác
8. Quản trị chất lượng
9. Tổ trưởng – Chuyền trưởng
10. Kỹ thuật may
11. Thiết kế nhảy size, giác sơ đồ
12. Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất ngành may
13. Thiết kế trang phục trên phần mềm Gerber
14. Công nghệ thiết kế 3D nâng cao
15. Thiết kế thời trang 3D
16. Thiết kế áo sơ mi
17. Thiết kế quần âu
18. Thiết kế áo dài
19. Thiết kế váy – đầm
20. Thiết kế rập thời trang
21. Kỹ năng sáng tác mẫu thời trang