TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Văn Phòng Khoa Thiết Kế Thời Trang
Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 206 651
Email: khoatktt@vetc.edu.vn

EMAIL

Gửi đến chúng tôi