TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Trung tâm Công nghệ may

Trung tâm Công nghệ May tiền thân là Trung tâm Thực tập sản xuất trực thuộc Khoa Công nghệ may – Thời trang với các chức năng nhiệm vụ như sau: 

  1. Chức năng:
  • Tổ chức thực tập cho HSSV
  • Tổ chức hoạt động sản xuất thực nghiệm, hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm
  • Nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất sản phẩm may mặc, nghiên cứu thiết bị mới, các phương pháp sản xuất cải tiến năng suất và phương pháp quản lý
  • Chuyển giao công nghệ thiết kế thời trang cũng như công nghệ sản xuất sản phẩm cho doanh nghiệp và xã hội 
  1. Nhiệm vụ:
  • Tổ chức và quản lý các hoạt động thực tập, đánh giá kết quả của HSSV theo chương trình đào tạo chung của nhà trường
  • Tổ chức sản xuất, cung ứng dịch vụ và khai thác các nguồn lực trong và ngoài trường để duy trì và phát triển trung tâm
  • Hợp tác với các tổ chức, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong và ngoài trường, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu khoa học vào lĩnh vực đào tạo sản xuất
  1. Định hướng phát triển

 Trở thành Trung tâm đào tạo chất lượng trong lĩnh vực may mặc với đội ngũ giảng viên nòng cốt nhiều kinh nghiệm, chuyên sâu, thân thiện và chuyên môn cao.