TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Trung tâm Thời trang

Trung tâm Thời trang trực thuộc khoa Công nghệ May – Thời trang được thành lập kể từ ngày 15/05/2023 với các chức năng nhiệm vụ như sau:

  1. Chức năng: Tổ chức thực tập cho HSSV; Xây dựng hình ảnh ngành nghề để giới thiệu, quảng bá thông tin, hình ảnh, thương hiệu của ngành, nghề, của khoa, của nhà trường đến xã hội nhằm góp phần đạt chỉ tiêu tuyển sinh
  2. Nhiệm vụ:
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên kiến tập, thực hành, thực tập, tiếp cận công nghệ, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại và nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề;
  • Tìm kiếm nhà tài trợ, hợp tác phát triển trung tâm Thời trang;
  • Tổ chức các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thời trang
  1. Định hướng phát triển

 Trở thành Trung tâm đào tạo chất lượng trong lĩnh vực thiết kế thời trang với đội ngũ giảng viên nòng cốt nhiều kinh nghiệm, chuyên sâu, thân thiện và chuyên môn cao.