TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp lớp Giám đốc xí nghiệp dệt may thành viên – khóa 5

20/12/2018

Ngày 18/12/2018, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh đã thành lập các Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho 53 học viên lớp Giám đốc xí nghiệp dệt may thành viên, khóa 5. Đây là hoạt động nhằm đánh giá kết quả học tập và việc ứng dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất qua việc xây dựng chương trình hành động của các học viên, những nhà Lãnh đạo tương lai của các doanh nghiệp.
Buổi chấm khóa luận tốt nghiệp được tổ chức với 03 Hội đồng gồm:
Hội đồng 1:
– Ông Nguyễn Khánh Sơn – Giám đốc điều hành, Tập đoàn Dệt may Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp Dệt may.
– TS. Phan Thị Hải Vân – Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh.
– Ông Nguyễn Đức Ngọ – Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần may Bình Minh.


Thành viên Hội đồng 01

Hội đồng 2:
– TS. Hồ Ngọc Tiến, Hiệu trưởng – Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh.
– Ông Nguyễn Văn Thản, Chuyên viên Ban Quản lý nguồn nhân lực – Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
– Bà Huỳnh Thị Hồng Cúc – Trưởng phòng Lao động tiền lương – Tổng công ty may Nhà Bè – CTCP.


Thành viên Hội đồng 02

Hội đồng 3:
– ThS. Nguyễn Ngọc Hiển – Phó Hiệu trưởng, trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh.
– Ông Mai Văn Thiên – Phó Ban Quản lý nguồn nhân lực, Tập đoàn Dệt may Việt Nam.
– Ông Ngô Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Việt Thắng – CTCP.


Thành viên Hội đồng 03

Thầy, Cô trong Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp là những nhà quản lý, lãnh đạo giàu kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý và thẩm định, đánh giá ứng dụng thực tiễn của các khóa luận tốt nghiệp. Tổng số 53 học viên bảo vệ khóa luận với các đề tài, chuyên đề tập trung vào nội dung cải tiến, nâng cao chất lượng, năng suất qua việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn, các kỹ năng quản lý, giao tiếp … cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và đào tạo tay nghề cho đội ngũ trực tiếp sản xuất tại đơn vị mình công tác.
Tại buổi Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, các học viên đã thể hiện được khả năng nghiên cứu, vận dụng kiến thức được học qua việc lựa chọn các đề tài gắn liền với công việc và tính ứng dụng thực tiễn trong từng vị trí công tác. Mỗi học viên đều tự tin trình bày ngắn gọn, súc tích, rõ ràng các nội dung của khóa luận và trả lời các câu hỏi được đặt ra của Hội đồng chấm khóa luận.

Các thành viên trong Hội đồng cũng đã đưa ra những nhận xét, góp ý, chỉ ra mặt làm được và hạn chế ở mỗi khóa luận để giúp học viên có thêm kinh nghiệm nghiên cứu, ứng dụng trong thực tế tại đơn vị mà học viên đang làm việc. Theo đánh giá chung của Hội đồng, tất cả học viên đã có sự chuẩn bị cẩn thận và hoàn thành mục tiêu của một khóa luận tốt nghiệp.

Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của học viên lớp Giám đốc xí nghiệp thành viên, khóa 5 với kết quả: loại giỏi 39 học viên chiếm tỷ lệ 73,6%; 13 đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 24,5% và 01 học viên đạt loại trung bình, chiếm tỷ lệ 1,9%. Đây chính là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của học viên, việc truyền đạt kiến thức, hướng dẫn tận tình, tâm huyết đôi ngũ giảng viên. Thành quả mà học viên đạt được đã thể hiện vai trò chủ đạo của Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp Dệt may – Tập đoàn Dệt may Việt Nam và khẳng định uy tín của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành dệt may Việt Nam.

* Một số hình ảnh của buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp


Học viên trình bày khóa luận trước hội đồng


Học viên lắng nghe trả lời câu hỏi của Hội đồng


Quang cảnh buổi chấm khóa luận tốt nghiệp tại Hội đồng 01


Quang cảnh buổi chấm khóa luận tốt nghiệp tại Hội đồng 02


Quang cảnh buổi chấm khóa luận tốt nghiệp tại Hội đồng 03