TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Cơ sở 2 – Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh
Số 2 – Đường Hùng Vương – Trảng Bom – Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 8.951.722 – (0251) 8.951.723
Email: coso2vetc@gmail.com

 

EMAIL

Gửi đến chúng tôi