TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Văn Phòng Đoàn Thanh Niên

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

586 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Email: vpdoantruong@vetc.edu.vn

EMAIL

Gửi đến chúng tôi