TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng, trung cấp năm 2023

08/05/2023

Mọi thắc mắc về tuyển sinh: Phòng Tuyển sinh – Truyền thông

Điện thoại: 0903 373 447 (Thầy Tiến) 0918 055 516 (Cô Thơ) – 0904 933 855 (Cô Dịu)

Email: tuyensinhvetc@gmail.com

Tải file xuống