TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

THÔNG BÁO “Tổ chức ngày hội việc làm năm 2023&#...

THÔNG BÁO "Tổ chức ngày hội việc làm năm 2023"

Thông báo, đóng học phí đối với học sinh – sinh viên...

Thông báo, đóng học phí đối với học sinh – sinh viên hệ chính quy khoá 2021 và khoá...

Thông báo về việc trao học bổng học kỳ 2, năm học...

Thông báo về việc trao học bổng học kỳ 2, năm học 2021 - 2022, lúc 8h00, ngày 22/02/2023,...

Thông báo về việc tiếp tục đóng học phí HKII, năm học...

Thông báo về việc tiếp tục đóng học phí HKII, năm học 2022 - 2023, từ 06/02/2023 đén 10/02/2023

Văn Bản Biểu Mẫu

Lịch trình công tác Học sinh, Sinh viên năm học 2019 – 2010

Các bạn Học sinh, Sinh viên theo dơi và nhới các mốc thời gian đển tham gia các hoạt...

Quy định về học bổng khuyến khích học tập

Đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh

Quy định về học bổng tài trợ cho học sinh sinh viên

Có học lực Khá, Giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi theo học tại trường

dangky-bhyt
MẪU ĐĂNG KÝ BHYT

Mẫu đăng ký bảo hiểm y tế