TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Phòng Công tác học sinh sinh viên
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 206 521
Email: cthssv.vetc@gmail.com

EMAIL

Gửi đến chúng tôi