TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Lịch thi LẠI, thi CẢI THIỆN học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 tại Cơ sở 2

Lịch thi LẠI, thi CẢI THIỆN học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 tại Cơ sở 2

Lịch thi LẠI, học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 của khóa CĐ22; CĐL23; TC21; TC22

Lịch thi LẠI, học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 của khóa CĐ22; CĐL23; TC21; TC22

Thông báo “Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 01, năm 2014”

Thông báo "Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 01, năm 2014"

Lịch thi kết thúc môn học (lần 3), học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 của khóa CĐ23

Lịch thi kết thúc môn học (lần 3), học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 của khóa CĐ23

Văn Bản Biểu Mẫu

Quy định về học bổng khuyến khích học tập

Đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh

Quy định về học bổng tài trợ cho học sinh sinh viên

Có học lực Khá, Giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi theo học tại trường

bieumau-pdt-6
Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp