TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Thông báo Nhận bằng Tốt nghiệp và Bảng điểm năm 2023

Thông báo Nhận bằng Tốt nghiệp và Bảng điểm năm 2023

Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2023

Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2023

Thông báo “Lịch thi (học lại) năm học 2022 – 2023

Thông báo "Lịch thi (học lại) năm học 2022 - 2023

Kế hoạch sinh hoạt đầu khoá, năm học 2023 – 2024, đối với lớp Cao đẳng khóa 2023

Kế hoạch sinh hoạt đầu khoá, năm học 2023 - 2024, đối với lớp Cao đẳng khóa 2023

Văn Bản Biểu Mẫu

Quy định về học bổng khuyến khích học tập

Đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh

Quy định về học bổng tài trợ cho học sinh sinh viên

Có học lực Khá, Giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi theo học tại trường

bieumau-pdt-6
Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp