TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Thông báo “Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023”

Thông báo "Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023"

Lịch thi lại học kỳ 1, năm học 2022 – 2023

Lịch thi lại học kỳ 1, năm học 2022 - 2023

Thông báo thay đổi lịch thi do sự cố cúp điện ngày 03/01/2023

Thông báo thay đổi lịch thi do sự cố cúp điện ngày 03/01/2023

Thông báo “Lịch thi học kỳ 1, năm học 2022 – 2023”

Thông báo "Lịch thi học kỳ 1, năm học 2022 - 2023" bắt đầu từ ngày 22/12/2022

Văn Bản Biểu Mẫu

Quy định về học bổng khuyến khích học tập

Đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh

Quy định về học bổng tài trợ cho học sinh sinh viên

Có học lực Khá, Giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi theo học tại trường

bieumau-pdt-6
Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp