TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Phòng Đào Tạo – Quản lý Học sinh, Sinh viên
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 206 426;                          (028) 37 206 521
Email: daotao.vetc.edu@gmail.com;                cthssv.vetc@gmail.com

 

EMAIL

Gửi đến chúng tôi