TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Phòng Quản trị – Thiết bị
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 206 125
Fax: (028) 38 960 561

BÁO HỎNG, SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ

 

EMAIL

Gửi đến chúng tôi