TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Thông báo, Mời đấu thầu của hàng sinh viên trong trườngThông báo, Mời đấu thầu của hàng sinh viên trong trư ...

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.Hồ Chí Minh, Thông báo mời đấu thầu của hàng...

Thông báo V/v Mời thầu giữ xe học sinh, sinh viênThông báo V/v Mời thầu giữ xe học sinh, sinh viên

Mời thầu giữ xe học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.Hồ...

Văn Bản Biểu Mẫu