TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ viên chức và học sinh sinh viên năm học 2023 – 2024

Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ viên chức và học sinh sinh viên năm học 2023 - 2024

Thông báo Tuyển dụng: Giáo viên – Quản sinh; Nhân viên Y tế; Nhân viên tạp vụ; Giảng viên – Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin

Thông báo Tuyển dụng: Giáo viên - Quản sinh; Nhân viên Y tế; Nhân viên tạp vụ; Giảng viên...

Ngành Công nghệ thông tin ; Ngành Truyền thông – Marketing (Quản trị marketing); Nhân viên Bảo vệ

Ngành Công nghệ thông tin ; Ngành Truyền thông – Marketing (Quản trị marketing); Nhân viên Bảo vệ

Văn Bản Biểu Mẫu

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

CB-GV-CNV và sinh viên Nhà trường đọc và cho ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động...