TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Thông báo Tuyển dụng: Giáo viên – Quản sinh; Nhân viên Y tế; Nhân viên tạp vụ; Giảng viên – Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin

Thông báo Tuyển dụng: Giáo viên - Quản sinh; Nhân viên Y tế; Nhân viên tạp vụ; Giảng viên...

Ngành Công nghệ thông tin ; Ngành Truyền thông – Marketing (Quản trị marketing); Nhân viên Bảo vệ

Ngành Công nghệ thông tin ; Ngành Truyền thông – Marketing (Quản trị marketing); Nhân viên Bảo vệ

Thông báo, Về việc tổ chức tự vệ sinh phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, xưởng thực tập

Thông báo, Về việc tổ chức tự vệ sinh phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, xưởng thực...

Văn Bản Biểu Mẫu

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

CB-GV-CNV và sinh viên Nhà trường đọc và cho ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động...