TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Phòng Tổ chức – Hành chính
Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 966 927
Fax: (028) 38 960 561
Email: vanphongvetc@gmail.com

EMAIL

Gửi đến chúng tôi