TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Bộ phận Tuyển sinh nhà trường
Trường Cao đẳng Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 970 160 

   0976079447 (zalo)              
Fax: (028) 38 960 561
Email: tuyensinhvetc@gmail.com

EMAIL

Gửi đến chúng tôi