TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

I. KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG:

1. NGÀNH MAY THỜI TRANG (HỆ TRUNG CẤP):

https://drive.google.com/drive/folders/1xSYjGk2R_dlM-iV8Ze1n53Vvwb-n8Svd?usp=sharing

 

2. NGÀNH MAY THỜI TRANG (HỆ LIÊN THÔNG):

https://drive.google.com/drive/folders/1Vck4YE6rUOOCvSJIpGEe3vgpwIeArpKN

II. KHOA CƠ ĐIỆN – Ô TÔ:

1. NGÀNH CNKT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ (HỆ TRUNG CẤP):

https://drive.google.com/drive/folders/1wiTR-ZPgKEIA7pufVuKekVCTiGrE7IlY?usp=sharing

 

2. NGÀNH CƠ ĐIỆN TỬ: (HỆ TRUNG CẤP):

https://drive.google.com/drive/folders/159iOffvFA3bF1fselFDJxZqf6yD4gw_f?usp=sharing

 

3. NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (HỆ TRUNG CẤP):

https://drive.google.com/drive/folders/19V2u3C_25gUtNERVjtYfUESX_stvhO-c

III. KHOA NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

1. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (HỆ TRUNG CẤP):

https://drive.google.com/drive/folders/1MulOwUVA80ktGY-gZUOBi-hT-KzGtdsU?usp=sharing

 

2. NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ (HỆ TRUNG CẤP):

https://drive.google.com/drive/folders/1wHXH-boszYbqAju6kraTxE9bm6_5WvEx?usp=sharing