TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ THAM KHẢO THEO CHỦ ĐỀ

1. Kinh tế – Quản trị

https://drive.google.com/drive/folders/1zDNU-Q1ak_gGN0VCF6y4hh7QBjSemf6X?usp=sharing

 

2. Công nghệ (Khoa học ứng dụng)

https://drive.google.com/drive/folders/1JCmOfVRYsMfGkf_MgapnYLqJBf2wHAyL?usp=sharing

 

3. Công nghệ may – Thiết kế thời trang

https://drive.google.com/drive/folders/1vu8fXxbeConx5EajGzSHC5JaQWdr-tiL?usp=sharing

 

4. Ngôn ngữ

https://drive.google.com/drive/folders/1hIfO7OcxGfdXNIstP1P8pQAjTZVQ67z-?usp=sharing

 

5. Kế toán

https://drive.google.com/drive/folders/16xOAn9JJX4pCp1pO-FjOmw4g55NkEWBb?usp=sharing

 

6. Tin học, thông tin

https://drive.google.com/drive/folders/1cTyIdiOfy9fTVpZXu4UVAVqYm9tWw7aU?usp=sharing

 

7. Văn học

https://drive.google.com/drive/folders/1IJlGycAlq0EPeBBvzy_jTf0Xw_Su8bYe?usp=sharing

 

8. Lĩnh vực khác:

https://drive.google.com/drive/folders/14wVDehUx_a3feEfrpHuqDL9gK0PXL-Vr?usp=sharing