TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Lịch thi kết thúc môn học học kỳ II, năm ...

Lịch thi kết thúc môn học học kỳ II, năm học 2023 – 2024 (Dành cho TC23,...

Thông báo, Kế hoạch Ôn thi và Thi chứng ch ...

Thông báo, Kế hoạch Ôn thi và Thi chứng chỉ Tin học tại phân hiệu Đồng Nai,...

Lịch thi kết thúc môn học GDQP – AN, h ...

Lịch thi kết thúc môn học GDQP - AN, học kỳ II, năn học 2023 - 2024...

Thông báo, Tuyển sinh văn bằng 2 trình độ ...

Thông báo, Tuyển sinh văn bằng 2 trình độ Cao đẳng năm 2024

Lịch thi lại học kỳ II, năm học 2023-2024 ...

Lịch thi lại học kỳ II, năm học 2023-2024 (Dành cho các khóa CĐ21, TC22)

Thông báo, Tuyển sinh văn bằng 2 trình độ ...

Thông báo, Tuyển sinh văn bằng 2 trình độ Cao đẳng năm 2024

Danh sách điểm thi cấp Chứng nhận Tiếng A ...

Danh sách điểm thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh bậc 1/6, ngày 23/03/2024 (tại Cơ sở 1)

Danh sách điểm thi cấp Chứng nhận Tiếng A ...

Danh sách điểm thi cấp Chứng nhận Tiếng Anh bậc 1/6, ngày 23/03/2024 (tại phân hiệu Đồng...

Lịch thu kết thúc môn học, học kỳ 2, năm ...

Lịch thu kết thúc môn học, học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 (Tại Phân hiệu...