TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông báo “Lịch thi tốt nghiệp các mô ...

Thông báo "Lịch thi tốt nghiệp các môn văn hóa năm 2024"

Thời gian biểu và Danh sách dự thi chứng ch ...

Thời gian biểu và Danh sách dự thi chứng chỉ Tin học, ngày 21/07/2024

Thời gian biểu và Danh sách dự thi chứng nh ...

Thời gian biểu và Danh sách dự thi chứng nhận Ngoại ngữ, ngày 20/07/2024

Lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2023-2024 ( ...

Lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2023-2024 (dành cho khóa CĐ22; CĐ23; CĐL23) Lần 2

Lịch ôn thi chứng chỉ Ứng dụng công ngh ...

Lịch ôn thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin Cơ bản

Lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2023-2024 ( ...

Lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2023-2024 (dành cho khóa CĐ22; CĐ23; CĐL23) lần 1

Lịch ôn thi chứng nhận Ngoại ngữ bậc1 v

Lịch ôn thi chứng nhận Ngoại ngữ bậc1 và bậc 2

THÔNG BÁO, Thủ tục thi tốt nghiệp các môn ...

THÔNG BÁO, Thủ tục thi tốt nghiệp các môn văn hóa; xét; nhận bằng tốt nghiệp năm...

Thông báo, Lịch tổ chức ôn và thi chứng ...

Thông báo, Lịch tổ chức ôn và thi chứng chỉ nhận Ngoại ngữ, ngày 20/07/2024