TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Lịch thi, kết thúc Môn học, Học kỳ I, Nă ...

Lịch thi, kết thúc Môn học, Học kỳ I, Năm học 2023 – 2024 (lần 3), Dành...

Lịch thi, kết thúc Môn học, Học kỳ I, Nă ...

Lịch thi, kết thúc Môn học, Học kỳ I, Năm học 2023 – 2024 (lần 3), Dành...

Lịch thi lại, thi cải thiện Học kỳ 1, Nă ...

Lịch thi lại, thi cải thiện Học kỳ 1, Năm học 2023 -2024, Khóa TC23, tại Cơ...

Thông báo, tổ chức ôn thi, tổ chức thi ch ...

Thông báo, tổ chức ôn thi, tổ chức thi chứng chỉ Công nghệ thông tin Cơ bản...

Lịch thi LẠI, thi CẢI THIỆN học kỳ 1, nă ...

Lịch thi LẠI, thi CẢI THIỆN học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 tại Cơ sở...

Lịch thi LẠI, học kỳ 1, năm học 2023 – 2 ...

Lịch thi LẠI, học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 của khóa CĐ22; CĐL23; TC21; TC22

Danh sách điểm thi chứng nhận Tiếng Anh b ...

Danh sách điểm thi chứng nhận Tiếng Anh bậc 2/6 tại cơ sở 1, ngày 23/12/2023

Danh sách điểm thi chứng nhận Tiếng Anh b ...

Danh sách điểm thi chứng nhận Tiếng Anh bậc 1/6 tại cơ sở 1, ngày 23/12/2023

Thông báo Tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấ ...

Thông báo Tuyển sinh hệ Cao đẳng, Trung cấp chính quy, năm 2024