TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Ngành DIGITAL MARKETING – “Cam kết 100 ...

Ngành DIGITAL MAR17KETING “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1. Tổng quan...

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ – ̶ ...

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt...

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau...

Ngành TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Ngành TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1....

Ngành CÔNG NGHỆ MAY

Ngành CÔNG NGHỆ MAY “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp”   1....

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp”  ...

Ngành MAY THỜI TRANG

Ngành MAY THỜI TRANG “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp”   1....

Ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ H

Ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH “Cam kết 100% Sinh viên có việc...

Ngành THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Ngành THIẾT KẾ ĐỒ HỌA  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1....