TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1....

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt...

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN T

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau...

Ngành TIẾNG ANH

Ngành TIẾNG ANH  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1. Mục tiêu...

Ngành TIẾNG NHẬT

Ngành TIẾNG NHẬT  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1. Mục tiêu...

Ngành TIẾNG HÀN QUỐC

Ngành TIẾNG HÀN QUỐC  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1. Mục...

Ngành QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN U

Ngành QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG “Cam kết 100% Sinh viên có việc...

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1....

Ngành KẾ TOÁN

Ngành KẾ TOÁN “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1. Mục tiêu...