TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Danh sách thi và giờ thi hết môn Tin học và thi hết môn Tin học kết hợp thi chứng chỉ Tin học Nâng cao, ngày 10/06/2023

07/06/2023

– Thi hết môn Tin học kết hợp thi chứng chỉ Tin học Nâng cao 

          + Phòng thi số 01, 02, 03 bắt đầu thi lúc 7h30, ngày 10/06/2023

          + Phòng thi số 04 bắt đầu thi lúc 10h30ngày 10/06/2023

– Hết môn Tin học không lấy chứng chỉ Tin học Nâng cao thi chứng chỉ Cơ bản, thi lúc 10h00, ngày 10/06/2023

Tải file xuống