TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Danh sách và thời gian biểu thi Tin học căn bản; Tin học ngày 06/03/2022 (và kết hợp thi chứng chỉ Tin học cơ bản; Nâng cao)

02/03/2022

TIN HỌC CĂN BẢN; TIN HỌC VÀ KẾT HỢP THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC CƠ BẢN; NÂNG CAO

NGÀY: 06/03/2022

PHÒNG THI THỜI GIAN THI
Phòng Tin học 1, 2, 3; Thời gian thi: lúc 08h00’ ; 

Lưu ý:
           – Sinh viên xem danh sách phòng thi và có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút, mọi trường hợp chậm trễ sẽ không được giải quyết.
           – Sinh viên mang theo CMND, thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh (Sinh viên không mang theo giấy tờ tùy thân không được dự thi).

Tải file