TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Ngành MAY THỜI TRANG — “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp”

22/03/2019

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành May thời trang có kiến thức và kỹ năng:
– Tổ chức sản xuất hàng may công nghiệp.
– Sử dụng tất cả các loại thiết bị, dụng cụ cữ gá lắp, rập phom dùng trong ngành may.
– Nắm vững qui trình nghiên cứu, sáng tác mẫu thời trang và có khả năng thiết lập qui trình sản xuất công nghệ may thời trang;
– Thực hiện được các nhiệm vụ trong phân xưởng cắt, may và hoàn thành tại doanh nghiệp may.
– Thiết kế và may các sản phẩm thời trang từ đơn giản đến cao cấp.
– Thực hiện công tác kiểm tra chất lượng trang phục theo qui trình.
– Xây dựng tài liệu kỹ thuật trên máy tính; Thực hiện may mẫu, nhảy mẫu, giác sơ đồ trên máy tính.

2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:
Hệ thống các phòng học, xưởng thực hành, thực tập với máy móc trang thiết bị hiện đại, gồm 8 xưởng thực tập may; 8 chuyền thực tập sản xuất may; 1 xưởng thực tập chuyên đề; xưởng thực hành nâng cao; xưởng cắt; phòng giác sơ đồ; phòng thực tập sáng tác mẫu; phòng thực tập thiết kế trang phục và hệ thống các phòng thực hành tin học ứng dụng ngành may … đáp ứng tốt tiêu chuẩn đào tạo phù hợp với nhu cầu làm việc của sinh viên sau khi ra trường.

3. Cơ hội việc làm khi tốt nghiệp:
– Độc lập sản xuất và kinh doanh các mặt hàng may mặc thời trang; hướng dẫn tay nghề cho người lao động trong ngành may công nghiệp và thời trang.
– Đảm nhiệm vai trò sáng tác, thiết kế thời trang hoặc các vị trí cán bộ phòng kỹ thuật và có thể tham gia trực tiếp vào quản lý quá trình sản xuất tại doanh nghiệp dệt may.

4. Nhu cầu nhân lực ngành May thời trang:
Ngành Công nghệ may hiện tại đang là ngành có nhu cầu nhân lực cao trong xã hội:
Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường lao động TP Hồ Chí Minh đã khảo sát, mỗi năm nhu cầu lao động ngành may của Tp Hồ Chí Minh là khoảng 27.000 người. Nhà trường đảm bảo giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các doanh nghiệp uy tín trong và ngoài Tập đoàn Dệt May Việt Nam.