TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Lịch trình công tác Học sinh, Sinh viên năm học...

Các bạn Học sinh, Sinh viên theo dơi và nhới các mốc thời gian đển tham gia...

Quy định về học bổng khuyến khích học t...

Đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ...

Quy định về học bổng tài trợ cho học sinh...

Có học lực Khá, Giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi theo học tại trường

dangky-bhyt
MẪU ĐĂNG KÝ BHYT

Mẫu đăng ký bảo hiểm y tế

dieuchinh-bhyt
MẪU ĐIỀU CHỈNH BHYT

Mẫu điều chỉnh bảo hiểm y tế

cap-lai-the-bhyt
ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ BHYT

Đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

lylich-hssv
MẪU LÝ LỊCH HSSV

Mẫu lý lịch HSSV - CĐ Vinatex

tamdung-hoctap
ĐƠN XIN THÔI HỌC, TẠM DỪNG HỌC TẬP

Đơn xin thôi học, tạm dừng học tập

tieptuc-hoc
ĐƠN XIN TIẾP TỤC HỌC

Đơn xin tiếp tục học