TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

xacnhan-hssv
ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỌC SINH – SINH VIÊN

Đơn xin xác nhận HSSV, Bổ sung hồ sơ địa phương; Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự...

butien-hocphi
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN GIẢM HỌC...

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với HSSV Trường Cao đẳng Kinh...

xacnhan-pl7
GIẤY XÁC NHẬN – PHỤ LỤC 7

Giấy xác nhận - Phục lục 7 - CĐ Vinatex

vayvon-tindung
ĐƠN XIN XÁC NHẬN VAY VỐN TÍN DỤNG

Đơn xin xác nhận, "Vay vốn ngân hàng" đối với HSSV Trường Cao đẳng Kinh tế -...

xacnhan-ptgt
ĐƠN XIN XÁC NHẬN – PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔ...

Đơn xin xác nhận - Hỗ trợ học sinh, sinh viên sử dụng phương tiện giao thông...

kytucxa
ĐƠN XIN Ở KÝ TÚC XÁ

Đơn xin ở ký túc xá

phieu-renluyen
PHIẾU RÈN LUYỆN

Phiếu rèn luyện

boithuong-tainan-hssv
MẪU ĐƠN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM TAI NẠN HSSV

Mẫu đơn bồi thường bảo hiểm tai nạn HSSV

renluyen-hocky
MẪU RÈN LUYỆN HỌC KỲ

Mẫu rèn luyện học kỳ