TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Lịch thi kết thúc môn học, học kỳ II, năm học...

Lịch thi kết thúc môn học, học kỳ II, năm học 2023 - 2024 (Tại Cơ sở...

Lịch thi kết thúc môn học học kỳ II, năm học...

Lịch thi kết thúc môn học học kỳ II, năm học 2023 – 2024 (Dành cho TC23,...

Lịch thi LẠI, thi CẢI THIỆN học kỳ 1, năm học...

Lịch thi LẠI, thi CẢI THIỆN học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 tại Cơ sở...

Lịch thi LẠI, học kỳ 1, năm học 2023 – 2024...

Lịch thi LẠI, học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 của khóa CĐ22; CĐL23; TC21; TC22

Thông báo “Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt...

Thông báo "Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 01, năm 2014"

Lịch thi kết thúc môn học (lần 3), học kỳ...

Lịch thi kết thúc môn học (lần 3), học kỳ 1, năm học 2023 - 2024 của...

Thông bao nghỉ học ngày 20 tháng 11 năm 2023

Thông bao nghỉ học ngày 20 tháng 11 năm 2023

Thông báo, Đăng kí khối lượng học tập học...

Thông báo, Đăng kí khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2023 – 2024, khoá...

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2023 - 2024, khoá CĐ 23