TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông báo Nhận bằng Tốt nghiệp và Bảng điểm...

Thông báo Nhận bằng Tốt nghiệp và Bảng điểm năm 2023

Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng...

Thông báo tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2023

Thông báo “Lịch thi (học lại) năm học 2022...

Thông báo "Lịch thi (học lại) năm học 2022 - 2023

Kế hoạch sinh hoạt đầu khoá, năm học 2023 –...

Kế hoạch sinh hoạt đầu khoá, năm học 2023 - 2024, đối với lớp Cao đẳng khóa...

Điểm thi cấp chứng nhận tiếng anh Bậc 1 và...

Điểm thi cấp chứng nhận tiếng anh Bậc 1 và Bậc 2, ngày 26/07/2023

Thời gian biểu thi cấp chứng nhận tiếng Anh...

Thời gian biểu thi cấp chứng nhận tiếng Anh bậc 1/6 và 2/6, ngày 26/07/2023

Lịch ôn thi tốt nghiệp các môn văn hóa khối...

Lịch ôn thi tốt nghiệp các môn văn hóa khối các lớp TC20

Thông báo “Thủ tục thi tốt nghiệp các môn...

Thông báo "Thủ tục thi tốt nghiệp các môn Văn hóa; Xét; nhận bằng tốt nghiệp" năm...

Thông báo lịch thi học kỳ 2, năm học 2022 –...

Thông báo lịch thi học kỳ 2, năm học 2022 - 2023, bắt đầu thi từ ngày...