TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH...

Đào tạo cử nhân thực hành ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có...

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH — “Cam kết 100%...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có kiến thức...

Ngành KẾ TOÁN — “Cam kết 100% Sinh viên có...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân ngành Kế toán có kiến thức và kỹ...

Ngành TIẾNG ANH — “Cam kết 100% Sinh viên...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân ngành Tiếng Anh có kiến thức và kỹ...

Ngành THIẾT KẾ ĐỒ HỌA — “Cam kết 100%...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Thiết kế đồ họa có kiến thức...

Ngành QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH — “Cam kết...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Quản trị mạng máy tính có kiến...

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — “Cam kết 100%...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin có kiến thức...

Ngành SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY — “Cam kết...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Sửa chữa thiết bị may có kiến...

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ —...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử...