TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ —...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử...

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ — “Cam...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí có...

Ngành CÔNG NGHỆ SỢI, DỆT — “Cam kết 100%...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ sợi, dệt có kiến thức...

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG — “Cam kết...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Thiết kế thời trang có kiến thức...

Ngành MAY THỜI TRANG — “Cam kết 100% Sinh viên...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành May thời trang có kiến thức và...

Ngành CÔNG NGHỆ MAY — “Cam kết 100% Sinh...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ may có kiến thức và...

Ngành TIẾNG NHẬT — “Cam kết 100% Sinh viên...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân ngành tiếng Nhật có kiến thức và kỹ...

Ngành TIẾNG HÀN QUỐC — “Cam kết 100% Sinh...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân ngành tiếng Hàn Quốc có kiến thức và...

Thời gian biểu thi kiểm tra Tiếng Anh trình độ...

Thời gian biểu thi kiểm tra Tiếng Anh trình độ B ngày 13/01/2019