TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Thông báo “Lịch thi lại học kỳ I, năm học...

Thông báo "Lịch thi lại học kỳ I, năm học 2022 - 2023" (Dành cho sinh viên...

Thông báo đăng ký khối lượng học tập học...

Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ II, năm học 2022 - 2023, đối...

Thông báo “Lịch thi kết thúc môn học, học...

Lịch thi kết thúc môn học, học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 (Dành cho khoá...

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp, bảng điể...

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp năm 2022

Thông báo “Lịch thi (học lại hè) năm học...

Thông báo "Lịch thi (học lại hè) năm học 2021 - 2022"

Thời khoá biểu học lại hè năm 2022 của các...

Thời khoá biểu học lại hè năm 2022 của các khoa

Lịch thi tốt nghiệp các môn văn hoá năm 2022

Lịch thi tốt nghiệp các môn văn hoá năm 2022

Lịch thi (học lại) năm học 2021 – 2022 (Dành...

Lịch thi (học lại) năm học 2021 – 2022 (Dành cho HSSV chuẩn bị tốt nghiệp năm...

Lịch ôn thi tốt nghiệp các môn Văn hóa (TC19...

Lịch ôn thi tốt nghiệp các môn Văn hóa (TC19) năm 2022