TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Lịch thi kết thúc môn học, học kỳ 2, năm học...

Lịch thi kết thúc môn học, học kỳ 2, năm học 2021 - 2022, dành cho các...

Kế hoạch tổ chức thi ôn, thi tốt nghiệp văn...

Kế hoạch tổ chức thi ôn, thi tốt nghiệp văn hoá Trung học phổ thông cho học...

Thông tin ngành đào tao của Nhà trường

THÔNG TIN CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG “Cam kết 100% Sinh viên có việc...

Lịch thi lại học kỳ 1, năm học 2021 – ...

Nhà trường thông báo "Lịch thi lại học kỳ 1, năm học 2021 - 2022" bắt đầu...

Kết quả kiểm tra Tiếng Anh căn bản ngày 05/...

Kết quả kiểm tra Tiếng Anh căn bản ngày 05/03/2022

Danh sách và thời gian biểu thi tiếng anh căn bản...

Phòng 1,2,3: Thời gian thi: 07h30’ - 8h30’; Phòng 4,5,6: Thời gian thi: 08h45’ - 9h45’

Kế hoạch tổ chức học lại học kỳ hè, năm...

Kế hoạch tổ chức học lại học kỳ hè, năm học 2019 - 2020

Lịch thi lại học kỳ I, năm học 2019 – ...

Lịch thi lại học kỳ I, năm học 2019 - 2020, từ ngày 06/02/2020 đến ngày 14/02/2020

Thông báo, Tổ chức thi lại học kỳ I, năm học...

Tổ chức thi lại học kỳ I, năm học 2019 - 2020, từ ngày 06/02/2020 đến ngày...