TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Quy định về học bổng khuyến khích học t...

Đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ...

Quy định về học bổng tài trợ cho học sinh...

Có học lực Khá, Giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi theo học tại trường

bieumau-pdt-6
Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

bieumau-pdt-5
Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào...

Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo (hoặc đã tốt nghiệp)

bieumau-pdt-4
Đơn xin xác nhận cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin...

Đơn xin xác nhận cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin Học

bieumau-pdt-3
Đơn xin cấp bảng điểm học tập

Đơn xin cấp bảng điểm học tập

bieumau-pdt-2
Đơn xin thi lại tốt nghiệp

Đơn xin thi lại tốt nghiệp

bieumau-pdt-1
Đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi

Đơn đề nghị phúc khảo điểm bài thi